Istället för att bara ha ett snöre som fäster i råttfällan, ta en blompinne. Då kan man ha en längre tråd så bilen kommer att gå längre.

Om du använder hjul till bilen limma fast de två bakre i hjulaxeln och hjulet där fram kan du låta rulla fritt.