Det är en stor fördel att använda en blompinne och inte fästa tråden direkt i råttfällan. Det gör att man kan ha längre tråd och därmed komma längre.

Om du har två hjul på en hjulaxel är det bra att limma fast hjulen på hjulaxeln så att de snurrar lika snabbt och inte skakar.

Prova bilen många gånger innan ni är klara och fundera över vad ni kan göra bättre eller lägga till.