Vi använde oss av:

  • 50 cm blompinne
  • 1 Musfälla
  • 2 Stora trähjul
  • 1 m snöre
  • 2 grillpinnar
  • 1 Kartongbit
  • 1 st buntband
  • 2 st spatlar
  • Lim pistol + lim stift

Vi började med att borra hål i spatlarna ute på kanterna ungefär 1 cm sedan så satte vi dem två grillpinnarna i hålen. Vi gjorde så att grillpinnen kunde röra sig och inte sitta fast i hålet. Och sedan limmade vi fast stora däck där back och små däck där fram. Vi limmade fast  grillpinnarna i däcken så att dem satt fast.

Efter det så limmade vi fast en bit kartong uppe på spatlarna tänk dig att den spatlarna står på långsidorna så limmade vi uppe på långsidorna av spatlarna och tryckte fast kartongbiten. Och uppe på kartongbiten satte vi fast en musfälla så långt bak på kartongen som möjligt. När vi hade satt fast den så satte vi fast en blompinne med buntband på själva metall fäll saken. När vi hade gjort det så knöt vi fast 1 m långt snöre uppe på toppen av blompinnen och knöt andra delen fast i hjulaxeln där bak.  Och så dekorerade vi bilen.

Skiss                                                 Musbilen

musbilunnamed