Vi är 56 elever i två klasser på Roslagsskolan i Norrtälje, klass 8G och 8F som har haft en teknikdag och byggt råttfällebilar. När vi skulle söka information om hur man gjorde så märkte vi att det var svårt att hitta information om hur man gör på svenska.Det fanns mycket mer på engelska. Vi vill därför dela med oss av våra erfarenheter som vi skaffade oss under den här dagen så att både lärare som vill bygga råttfällebilar med sina klasser och elever som ska göra sådana projekt kan få idéer av oss. Vårt syfte med webbplatsen är därför att underlätta för alla som vill ha roligt och bygga råttfällebilar.

Om upphovsrätten

För att vi inte ska bryta mot upphovsrätten så ska vi inte lägga ut andras text eller bilder såvida de inte har creative commonslicens eller vi har fått upphovsmannens tillåtelse.

När det gäller vårt eget material har vi diskuterat i klasserna hur vi ska låta andra använda våra bilder, texter och filmer.. Vi har kommit fram till att vi licenserar materialet på vår hemsida med licensen :

Creative Commons-licens Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens.

Det här betyder att du får använda våra bilder, vår text och våra filmer om du vill, så länge du uppger var du har fått det från. Du får däremot inte göra om eller använda vårt material i kommersiellt syfte.

Om kopplingen till läroplanen

Vi uppnår många mål i läroplanen genom arbetet med Matte är kul både inom olika ämnen och allmänna mål. Några av de allmänna målen som vi arbetar mot är:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola :

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Förutom dessa allmänna mål ur läroplanen så uppnås följande mål ut kursplanen i teknik:

  • Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Vi tycker att vi ska vinna för att vi inte hade så lätt att hitta bra information om hur man ska göra en råttfällebil och gjort det lättare för andra.