Vi har under några år gjort råttfällebilar med våra elever. Vi brukar göra det som en teknikdag så att eleverna får arbeta med sina bilar hela dagen. I år var det 120 elever på en gång som arbetade i fyra olika klassrum. Allt material fick de köpa för fiktiva pengar. Alla grupper hade ett startkapital på 3 000 000 kronor. Vi avslutade sedan alltihop med en råttfällebiltävling.

Eleverna tävlade i fyra olika klasser:

  • Snabbaste bilen
  • Den bil som kommer längst
  • Den bil som kommer längst/ 1000 000 kr
  • Den bil som har de mest kreativa lösningarna.

I förväg hade våra elever fått fundera över hur dom skulle vilja ha bilen och gjort en skiss över hur de tänkte sig att den skulle se ut.När teknikdagen startade så fick eleverna i grupper titta på sina skisser och försöka att komma överens hur de skulle bygga bilen och vilket material de behövde. När de hade planerat färdigt och kunde visa upp en skiss kunde de börja handla.De fick sedan använda hela dagen till att försöka få till en så bra bil som möjligt. Det gällde för dem att pröva och ompröva samt att dokumentera det som de hade gjort.

Här har du som lärare lite dokument som du kanske kan ha nytta av om du också vill köra en råttfällebildag.

Den här bedömningsmatrisen har vi använt till bedömningen av elevernas arbete. Vi har gjort så att även om eleverna har arbetat i grupper om tre till fyra elever så har varje elev lämnat in sin dokumentation samt en egen skiss.

bedomningsmatris-rattfallebil

För att det ska gå lätt att sammanställa hur mycket de olika grupperna har handlat för och för att beräkna vilken bil som kommer längst per 1 000 000 kronor så har vi gjort i ordning en excelfil där vi bara fyller i hur mycket av varje produkt de köpt. Hur långt deras bil kommer mm. Allt räknas sedan ut av sig självt i filen. Se exemplet i konto 001 i filen. Behöver man fler flikar kan man lätt kopiera flikarna.

konto-rattfallebil-1

Våra elever fick också kontokort som de skulle använda när de handlade. Det gjorde det lite lättare för oss när vi skulle fylla i filen när vi hade så många elever på en gång.

kontokort

Här kan ni se det material som eleverna kunde köpa.

prislista

Här är den presentation som vi visade eleverna innan de påbörjade arbetet.

presentation-rattfallebil-2

Lycka till med er ” Råttfällebildag”