Ett tips efteråt från mig är nog att inte ha för vingliga däck, desto vingligare dem är desto mer drifter bilen åt ett håll istället för att åka framåt.