Tänk på att hålla i ordning dina skisser, att lyssna och diskutera med varandra, tänk på vad du ska ha med i din bil och vad du måste ha med. Det blir lättare om man skriver upp. Samarbetet är väldigt viktigt för att det ska fungera i hela gruppen.