Under en dag byggde våra elever som går i årskurs 8 råttfällebilar. Uppgiften var att med hjälp av en råttfälla som drivmedel bygga en bil som rörde sig framåt utan att man vare sig puttade på den eller hjälpte till på något annat sätt. Det material som de fick använda fick de antingen ta med sig hemifrån, ( i form av återbruksmaterial) eller köpa för fiktiva pengar i den butik som fanns under dagen. Grupperna fick en budget på 3 miljoner kronor men materialet i butiken kostade också därefter. Till exempel så kostade en råttfälla 500 000 kr.

Följande material kunde eleverna köpa i butiken:

prislista-del-1

prislista-del-2

I grupper fick de sedan klura ut hur de ville bygga sin bil. Innan de fick börja skulle de ha en skiss där de visade hur de hade tänkt att bilen skulle se ut och fungera. På råttfällebilen.se kommer eleverna att lägga ut sina dokumentationer där de berättar och visar hur de har byggt sina bilar samt ge tips om vad man bör tänka på.